Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22681

Türk kadını aşağıda verilen haklardan hangisine Medeni Kanun’la kavuşmamıştır?

Soru 2: 27197

Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisine diğerlerinden daha önce kavuşmuştur?

Soru 3: 27232

Yeni Türk Devleti’nde toplumsal alanda eşitliği sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 4: 27234

Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirdiği aşağıdaki düzenlemelerden hangisinde öncelikle imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir ülke meydana getirme anlayışı etkili olmuştur?

Soru 5: 27241

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde yapılan toplumsal alandaki inkılaplara örnek olarak gösterilemez?

Soru 6: 27279

Türkiye’de:

1931 yılında altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi.

1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan arazi verildi.

Yukarıdaki gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?