Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 5 daimî üyesinin veto hakkına sahip olduğu organ aşağıdakilerden hangisidir? 

II. Dünya Savaşı'nda ABD'nin liderliğinde Fransa'daki Alman işgalini sonlandırmak için düzenlenen ve tarihin en büyük deniz çıkarmalarından biri olarak kabul edilen harekat aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın Habeşistan'ı işgalini kolaylaştıran etkenlerden biridir?

1938’de Hit­ler, 3,5 milyon Alman’ın yaşadığı Çekoslovakya’nın Südet Bölgesi’ni işgal etme kararı alınca İngiltere’nin önerisiyle Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere arasında Münih Konferansı yapıldı. Bu Konferans’ta Südet, Almanya’ya verildi. SSCB garantisi altında olan Çekoslovakya ile ilgili Münih Konferansı’na çağrılmadığı için Batılı devletlerden uzaklaşarak Almanya’ya yakınlaştı.  

Metne göre II. Dünya Savaşı öncesi uluslararası alanla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Hitler, iktidara geldikten hemen sonra 3 Şubat 1933'te, Alman Silahlı Kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı ilk görüşmede şunları söyledi:

İçte: Amaca aykırı düşen herhangi bir düşünce tarzının faaliyetine göz yumulmamalı, gençliğe ve millette, bizi yalnız ve ancak savaşın kurtarabileceği fikri yerleştirilmeli.

Dışta: Versailles Antlaşması'na karşı savaşılmalı, Alman Silahlı Kuvvetleri kurulmalı ve genel askerlik yükümlülüğü yeniden konulmalıdır.

Buna göre, II. Dünya Savaşı öncesi Almanya’nın iç ve dış politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan;

- Pearl Harbor Baskını,

- Stalingrad Kuşatması,

- Normandiya Çıkarması,

- Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılması

gelişmelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

II. Dünya Savaşı Almanya’nın aşağıdaki hangi ülkeyi işgaliyle başlamıştır?

II. Dünya Savaşı’nda 1941 ortalarına kadar Mihver Grubu içinde savaşan daha sonra karşı gruba geçen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

ABD, II. Dünya Savaşı’na aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda katılmıştır?

14 Ağustos 1941’de yayınlanan Atlantik Bildirisi I. Dünya Savaşı’yla ilgili aşağıdaki belgelerden hangisiyle benzerlik gösterir?