Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.

II. Dünya Savaşı öncesi yayılmacı politika izleyen devletlerden İtalya’nın Almanya’yı örnek alarak  işgal ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

II. Dünya Savaşı öncesi  Alman dış politikası Hitler’le birlikte yeniden şekillendi. Bu politikanın özellikle iki önemli hedefi vardı. Birincisi Versay Antlaşması’ndan kurtulmak, ikincisi Almanya dışında yaşayan Almanların da topraklarını alarak genişlemekti. 

Aşağıdakilerden hangisi Almanların ikinci hedefine ulaşmak için gerçekleştirdikleri politikadır?

II. Dünya Savaşı sırasında henüz savaşa girmemiş olan ABD ile İngiltere arasında imzalanan Atlantik Bildirisi’nin bazı maddeleri; "Savaştan sonra toprak kazanılmayacak, ilgili halkın onayı olmadan toprak değişikliği yapılmayacak, uluslar kendi geleceklerini kendileri saptayacaklar” şeklindedir.

Atlantik Bildirisi’nin bu maddelerine bakılarak I. Dünya Savaşı devam ederken yayınlanan aşağıdaki hangi uluslararası belge ile benzerlik gösterdiği söylenebilir?

II. Dünya Savaşı sürecinde Pasifik’te ABD, Japon ekonomisini petrol ambargosu ile yıpratırken; Kuzey Afrika’da İtalyan yayılmacılığı Akdeniz’deki İngiliz ekonomik gücünü yıkmayı hedeflemişti. Avrupa’da İngiltere ve Fransa kömür cevheri üzerinden Alman ekonomisini yıpratmaya çalışırken; SSCB ile mücadelede eden Almanlar da Sovyetlerin Maikop petrol bölgesini, elektrik ve kömür yataklarını ele geçirmişti.

Buna göre;

I. Ekonomik güç kazanma,

II. Stratejik yerler ele geçirme,

III. Karşı tarafı ekonomik açıdan zayıflatma,

IV. Askeri güç elde etme

stratejilerinden hangilerine başvurulduğu söylenemez?

II. Dünya Savaşı’nda Maginot Hattı'nın düşmesiyle Almanların ele geçirdiği Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

II. Dünya Savaşı’nda Balkanlarda ilerleyen Alman orduları “Barbarossa Harekatı” ile aşağıdaki devletlerden hangisine saldırmışlardır?

Japonya’nın ABD üslerinden Pearl Harlbour ve Midway’a saldırılarında başarısız olması II. Dünya Savaşı’nın hangi coğrafyadaki seyrini etkilemiştir?