Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.

Ermeniler tarafından kurulan ve Türkiye'ye yönelik terör eylemleri düzenleyen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

I. Kıta Sahanlığı Sorunu,

II. Batı Trakya Türkleri Sorunu,

III. Hatay Sorunu

Yukarıda verilen sorunlardan hangileri Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir?

Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan;

I. Ankara,

II. Zürih,

III. Atina

antlaşmalarından hangileri Kıbrıs Sorunu'nu çözmeye yöneliktir?

Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a müdahale etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye topraklarında asılsız hak iddia eden ve tazminat talebinde bulunan Ermeni terör örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

“Pek Muhterem Paşam, nihayet Kıbrıs’a gidebilme imkânı buldum. İnandığım bir dava uğruna fiilen hizmet etmek fırsatı bana verildiği için müteşekkirim. Anavatana tamamen inanan ve bütün gençliği halkı bu inanca sürükleyen bir kimse olarak Kıbrıs davasını yalnız başımıza halledemeyeceğimizi; Anavatanın pek yakın bir gelecekte yardımımıza gelmediği takdirde hepimizin de mahvolacağını biliyorum. Bölgede Kıbrıs Türk gençliği nöbettedir. Lütfen ve merhameten bu bölgeye komando birlikleri göndermenizi rica ederim. Kıbrıs Türk’ü, son boykotlar ve tevkifler dolayısıyla ve Rumların ithal ettikleri malzeme ve personel karşısında takatlerinin sonuna gelmişlerdir. Mücadele birkaç ay daha bu şartlarla uzatıldığı takdirde çöküntü başlayacaktır. Türk milletine yeni bir zafer kazandıracağınıza eminiz. Hürmetle ellerinizden öper, başarılar dilerim Paşam. Saygılarımla''

Rauf Denktaş'ın İnönü'ye 1964'te yazdığı bu mektuba göre Kıbrıs Sorunu'yla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Kıbrıs Sorunu'nun tarihsel süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmelerden biri değildir?

Enosis ve EOKA örgütlerinin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunlardan biri değildir?