Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.

Türkiye'de 27 Mayıs 1960 darbesinin olduğu dönemde iktidarda bulunan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

Kenan Evren'in başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğu gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye ekonomisinde dönüm noktası olan gelişmelerden biri de 24 Ocak Kararları'nın (1980) yürürlüğe girmesidir.

Kararlardan bazıları;

- Döviz kurunun ve faiz oranlarının devlet tarafından değil piyasanın arz ve talebi doğrultusunda belirlenmesi,

- Fiyat denetimlerinin kaldırılması ve fiyatların arz ve talebe göre piyasada belirlenmesi,

- Üretilen temel mallarda desteklemenin kaldırılması ya da azaltılması,

- Kapsamlı bir vergi reformuyla bütçe denkliğinin sağlanmasıdır.

Bu kararların halkın yaşamı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Türkiye’de köyden kente göç sonucunda şehirlerde aşağıdaki sorunlar ortaya çıkmıştır;

I. Gecekondulaşma,

II. Kültürel uyumsuzluk,

III. İşsizlik, 

IV. Güvenlik sorunları

Yukarıdaki sorunlardan hangileri ülkenin geleceği açısından en az risk taşımaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi 1960 ve 1980 yıllarında Türkiye'de görülen askeri darbelerin yol açtığı sonuçlardan biri değildir?

Yukarıda 1960-1980 yılları arasında Türkiye’de kullanılan seçim afişleri görülmektedir.

Afişlere göre dönemin Türkiye’si ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

I. Cemal GÜRSEL

II. Turgut ÖZAL

III. Kenan EVREN

Yukarıda isimleri verilen cumhurbaşkanlarımızdan hangileri asker kökenli değildir?

1971 askerî muhtırasından sonra kurulan ve hiçbir siyasi parti ile doğrudan ilişkisi olmayan hükümetin başkanlığını aşağıdaki isimlerden hangisi yapmıştır?

1971’de siyasi içerikli şiddet olaylarının artması nedeniyle silahlı kuvvetlerin verdiği 12 Mart Muhtırası üzerine başbakanlıktan istifa eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?