Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25307

Miladi 1374 yılının yüzyıl olarak tanımlanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 2: 25380

● Takvimin başlangıç tarihi olarak hicret kabul edilmiştir.

● Osmanlı Devleti’nde mali işlerde aksama olmaması için kullanılmıştır.

● Güneş yılı esas alınmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen takvim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 25420

Türklerin kullandığı aşağıdaki takvimlerden hangisi ay yılına göre düzenlenmiştir?

Soru 4: 25471

Miladi takvim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?