Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7153

Tarih öncesi devirler sadece Mısır'da sırasıyla yaşanmış, diğer yerlerdeki topluluklar başka uygarlıklardan etkilendikleri için devirlerin başlangıç ve bitiş zamanlarında farklılıklar görülmüştür.

Bu durumun yaşanmasında Mısır'ın hangi özelliğinin etkili olduğu söylenemez?

Soru 2: 7207

- İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir.

- Bu dönemin başlarında insanlar beslenme gereksinimlerini doğada hazır buldukları meyveleri, bitkileri, bitki köklerini toplayarak ve çevredeki hayvanları avlayarak karşılamışlardır.

- Bu dönemde insanlar mağaralarda ve kaya sığınaklarında yaşamış; kemik, çakmak taşı ve diğer sert taşları işleyerek alet yapmış ve doğaya egemen olmaya başlamışlardır.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Paleolitik devir gelişmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3: 7208

Mağara ve ağaç kovuklarında yaşamlarını sürdüren bu dönem insanlarının geçim kaynakları arasında avcılık ve toplayıcılık yer alır. İnsanlar taşları yontup basit savunma aracı olarak kullanırlar. Dönemin sonlarına doğru buzullar erimeye başlamıştır.

Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 7210

Aşağıdakilerden hangisi Neolitik dönemde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Soru 5: 7211

Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde Yeni Taş Çağı'na ait bilgi ve belgelere ulaşılabilir?

Soru 6: 7212

I. Toprağın işlenerek tarımsal üretim yapılması,

II. Mağara duvarlarına resim yapılması,

III. Bitki kökleriyle beslenilmesi,

IV. Taşları yontup basit savunma aracı olarak kullanılması

Yukarıdakilerden hangileri yerleşik yaşamın kanıtıdır?

Soru 7: 7213

Dünyanın ilk kentsel yerleşimi olarak kabul edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 7214

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindedir. Anadolu ve Güneydoğu Avrupa'da bulunan en eski neolitik köy yerleşimidir. Arkeolojik kazılar sonucunda Anadolu'nun ilk çiftçilerinin burada yaşadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen ve tarih öncesi dönemi aydınlatan Anadolu şehri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9: 7216

Anadolu'da tarih çağlarını yansıtan yerleşim yerlerinden hangisi UNESCO tarafından dünya kültür mirası kapsamına alınmıştır?

Uygarlıkların doğuşunda aşağıdaki kavramlardan hangisinin etkisinden söz edilemez?