Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25679

İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri olan Hititler gelişmiş bir hukuk sistemine sahiptir.

Hitit kanunları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 2: 25684

Büyük İskender Mısır’da Aman-Ra rahipleri tarafından "tanrı-kral" ilan edilmiş; Didim Apollon Tapınağı kâhini tarafından “Zeus’un oğlu” olarak adlandırılmıştır.

Bu durum Büyük İskender ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 3: 25707

Uygarlıkların oluşumunu etkileyen faktörler arasında;

I. Siyasi otorite,

II. Ekonomi,

III. Coğrafi koşul

hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

Soru 4: 25785

İnsanlığın ortaya çıktığı andan itibaren dünyanın farklı yerlerinde birçok uygarlık meydana gelmiştir.

Bu uygarlıkların ortaya çıkmasında;

I. Verimli tarım alanları,

II. Su kaynakları,

III. Ticaret yolları

etklili olan faktörler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?