Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7228

Mısır medeniyeti, kendine özgüdür. Diğer medeniyetlerden fazla etkilenmez ama kendisi birçok medeniyeti etkiler. Ayrıca Mısır medeniyeti çok fazla istila ve saldırıya uğramamıştır.  

Sözü edilen bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 7229

Tarihin ilk yazılı antlaşması aşağıdaki devletlerin hangileri arasında olmuştur?

Soru 3: 7230

Mısır uygarlığında takvimin icad edilmesinde en etkili olay aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 7231

Perslerin yaptığı aşağıdaki çalışmalardan hangisi merkezî otoriteyi güçlendirme amacı taşımaz?

Soru 5: 7232

Kast sistemi brahman (din adamı), kşatriya (asker ve asiller), vaysiya (tüccar ve çiftçi), südra (zanaatkâr ve işçi) denilen sınıflardan oluşmuştur. Bu sistemin dışında kalanlara parya (köle) denilmiştir.

Bu sistemin Hindistan'a verdiği en önemli zarar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 7233

I. İlk camı yaptılar.

II. Bugünkü modern alfabenin temelini attılar.

III. Denizde yıldızlara bakarak yönlerini tayin etmiş ve yeni ülkelere yelken açmışlardır.

Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 7234

Dünyada ilk tek tanrılı dine sahiptirler fakat dinlerine ırkçı anlayışla yaklaştıkları için dinlerini geniş alanlara yayamamışlardır. 

Özellikleri belirtilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 8: 7235

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür merkezlerinden biri değildir?

Soru 9: 7236

I. Bozkırın Kuyumcuları olarak bilinir.

II. İlk Türk topluluğudur.

III. İlk destanları Alp Er Tunga'dır.

Yukarıda özellikleri verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

I. Anadolu'nun ilk yerli halkıdır.

II. Göçler sonucunda Kafkaslardan Anadolu'ya geldikleri tahmin edilmektedir.

III. MÖ 3000 ortalarından itibaren küçük krallıklar ve beylikler hâlinde yaşamışlardır.

IV. Bu kültüre ait en önemli eserler Çorum ili sınırları içindeki Alacahöyük'te bulunmuştur.

V. Hititler’le kaynaşmış, Hitit uygarlığı içinde yaşamaya devam etmişlerdir. 

Anadolu'da yaşayan ve yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?