Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22664

“kollektif ceza” kavramını açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 22665

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde bulunmamıştır?

Soru 3: 22667

Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış, bu tarlaları ayırmak için Mısır’da ............... ilmi gelişmiştir. Ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamış böylelikle insan vücudunu tanımışlar, tıp ve ............... bilimlerinde gelişmişlerdir.

Metindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğrudur?

Soru 4: 22669

İlk Çağlarda Persler kurmuş oldukları satraplık adındaki eyalet sistemi ile çok geniş toprakları yönetmişler ve kendinden sonraki devletleri de etkilemişlerdir.

Buna göre;

I. İskender,

II. Roma,

III. Akad

imparatorluklarından hangileri Perslerin yönetimlerinden etkilenmişlerdir?

Soru 5: 25313

Tarih Öncesi Çağlar “taş” ve “maden” olmak üzere iki başlıkta değerlendirilir.

Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Çağların sınıflandırılmasında belirleyici olmuştur?

Soru 6: 25318

- İnsanlık tarihin en uzun dönemi olma,

- Avcı ve toplayıcı yaşam sürme,

- Mağara duvarlarına hayvan ve av sahnelerini çizme

Yukarıda özellikleri verilen Tarih Öncesi Dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 25322

Buzulların eriyerek iklimin normale dönmesiyle insanlar tarım yapmaya başlamıştır.

Tarımsal hayatın varlığı;

I. Köy kültürünün oluşması,

II. Ürün fazlasının ortaya çıkması,

III. Ateşin bulunması

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmamıştır?

Soru 8: 25329

Tarih Öncesi Devirlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9: 25340

● Çanak çömlek yapılması

● Hayvanların evcilleştirilmesi

● Evlerin yapılması

Neolitik Çağa ait yukarıda verilen gelişmeler dikkate alındığında;

I. Günlük hayat kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.

II. Yerleşik hayata geçilmiştir.

III. Devletler ortaya çıkmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 10: 25346

Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Bir kültürün, başka coğrafyalara taşınmasında;

I. ticaret,

II. savaş,

III. göç

yollarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?