Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25352

Eski Çağ uygarlıklarına ait kazılarda Bakır Devri’ni yaşayan bir toplumda kilden tabletlerin olduğu görülmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?

Soru 2: 25356

Paleolitik (Eski Taş) Devri’nde kadınlar daha çok toplayıcılık yaparken erkekler avcılık ile uğraşmışlardır.

Buna göre, Paleolitik Dönem ile ilgili;

I. iş bölümünün başladığı,

II. üretici yaşama geçildiği,

III. ateşin bulunduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 3: 25360

Tarihî olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye “kaynak” denir.

Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Devirlerin aydınlatılmasında kullanılan kaynaklardan biri değildir?

Soru 4: 25365

Dicle ile Fırat Nehirleri arasında kalan Mezopotamya, göç yolları üzerinde bulunan, verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

Soru 5: 25368

“Uygarlık” kavramını, “kültür” kavramından farklı kılan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 25375

İlk Çağ’da bölgeler arasında ticari faaliyetlerin artmış olması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

Soru 7: 25378

Aşağıdakilerden hangisinde I. bölümde verilen gelişmenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez?

                I                             II     

Soru 8: 25382

İlk Çağ’da uygarlıkların tarım, hayvancılık, ticaret ve denizcilik gibi birbirinden farklı ekonomik faaliyetlerle uğraşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha büyüktür?

Soru 9: 25388

Anadolu’daki kazılarda bulunan;

I. Sulama kanalları,

II. Altın takılar,

III. Tapınaklar

gibi buluntulardan hangileri özel mülkiyetin varlığına kanıt olabilir?

Soru 10: 25390

Uygarlıkların ortaya çıkışını ve yayılışını etkileyen faktörler arasında;

I. Coğrafi koşullar,

II. Siyasi koşullar,

III. Ekonomik koşullar

yukarıdakilerden hangileri yer alır?