Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25505

● Ziggurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir.

● Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi oluşturmuşlardır.

● Tarihte ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 25518

Hitit uygarlığına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3: 25519

Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra ortaya çıkıp Orta Çağ Avrupa’sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dinî sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 25528

- Krallar yaptıkları işleri tanrıları “Haldi” adına yaparlardı.

- Taş işçiliğinde gelişmişlerdi.

- Günümüzde varlığını koruyan sulama kanallarını inşa etmişlerdir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 25537

I. Türk,

II. Moğol,

III. Tibet

Çin Medeniyeti'nin yukarıda yer alan kültürlerden hangileri ile etkileşimde olması beklenebilir?

Soru 6: 25544

Yunan Medeniyeti’nin ortaya çıktığı coğrafyanın, dar bir sahil şeridi olup dağlık bir yapısı vardır.

Bu durumun;

I. Ege göçlerinin yaşanmasına,

II. Merkezî devletler kurulamamasına,

III. Çok tanrılı dinî inanca sahip olunmasına

gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?

Soru 7: 25557

İlk Çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8: 25566

Dağlık bir konuma sahip olan ve toprakları tarım yapmaya elverişli olmayan Yunanlılar, deniz ticaretine yönelmiş; Mısırlılar ve Sümerliler ise nehir kenarlarında tarımsal faaliyetler yürütmüşlerdir.

Buna göre, medeniyetlerin ekonomik faaliyetlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir?

Soru 9: 25574

Aşağıda Mısır Medeniyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 10: 25597

- Tek tanrılı semavi din inancını benimsemiştir.

- Doğu Akdeniz medeniyetlerinden biridir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?