Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25603

I. Sümerler

II. Yunan Medeniyeti

III. Hititler

Yukarıda verilen İlk Çağ uygarlıklarından hangileri şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir?

Soru 2: 25608

Hititlerde kralların başrahip, başyargıç ve başkomutanlık görevleri vardır.

Bu durum Hititlerde aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 3: 25627

Mısır’da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya’da ise kerpiç ve tuğla kullanılmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenir?

Soru 4: 25630

Eski Yunanistan’da Kleistenes sınıf ayrımcılığını kaldırıp halk meclisini oluşturmuştur.

Bu çalışma ile Kleistenes’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

Soru 5: 25634

Hz Musa’ya inanmalarından dolayı Musevi adıyla anılırlar.

 İlahî kökenli hukuk kurallarını uygulamaya başlamışlardır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 25636

I. Tapates adı verilen halı ve kilimler,

II. Kibele heykeli,

III. Anal adı verilen yıllıklar

Yukarıda verilen tarihî kaynaklardan hangileri Friglere ait değildir?

Soru 7: 25639

Roma’da Krallık Döneminde Kral, İhtiyarlar Meclisi tarafından teklif edilmiş, “kuria” adı verilen halk meclisi tarafından da seçilmiştir. Kral senatoya karşı sorumludur.

Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 8: 25643

Perslerde ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüş ve satraplar kralın görevlendirdiği kişilerce teftiş edilmişlerdir.

Perslerdeki yönetim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 9: 25650

Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır.

Bu durum Mısır Uygarlığı’nın;

I. Tıp,

II. Eczacılık,

III. Astronomi

alanlarından hangilerinde gelişmesine zemin hazırlamıştır?

Soru 10: 25673

Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi hukuk kurallarını ilk kez yazılı hâle getirmiştir?