Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22670

Bir toplumsal tabakalaşma olan kast sistemi aşağıdaki medeniyetlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

Soru 2: 22671

Feodalizmde hiç kimse tam anlamıyla hükümran değildi. Bu yüzden soylular ve vassallar arasında mücadeleler Orta Çağ Avrupası’nda uzun süren istikrarsızlıklara hatta savaşlara neden olmuştur.

Buna göre Orta Çağ Avrupası ile ilgili olarak;

I. Merkezî otoritenin zayıf olduğu,

II. Sınıflar arası eşitlik olduğu,

III. Savaşların feodalitenin Avrupa’nın dışına yayılmasına neden olduğu

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 3: 22672

"Cengiz Han Yasası" nesilden nesile aktarılan Türk ve Moğol törelerinin yazılı hâle getirilerek düzenlenmiş şeklidir. Bu yasalar İslamiyeti kabul eden Moğol hanedanları tarafından da uygulanmıştır.

Buna göre;

I. Yasaların oluşturulmasında farklı kültürlerden etkilenildiği,

II. Cengiz Han’dan önce yasaların sözlü olduğu,

III. Yasaların Cengiz Han tarafından oluşturulduğu

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4: 22673

Aşağıdakilerden hangisi ticari hayatın sürdürülmesi için vakıf geleneğinden günümüze kadar gelen yapılardandır?

Soru 5: 25524

1347-1351 yılları arasında Avrupa nüfusunun neredeyse yarısının ölümüne sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 25529

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa’sında meydana gelen siyasi ve sosyal gelişmelerden biri değildir?

Soru 7: 25554

Patrici-Plep arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve Avrupa hukukunun temelini oluşturan Roma hukuk kurallarına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 25576

Orta Çağ’da konar-göçer yaşamı benimseyen topluluklarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir?

Soru 9: 25577

Orta Çağ’da konar-göçer toplulukların ordusu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 10: 25583

XIV. yüzyıldan itibaren İngiltere ve Fransa gibi krallıklar, ordularında maaş karşılığında asker bulundurmaya başlamışlardır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?