Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25586

Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen “Büyük Yasa” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 

Soru 2: 25588

Justinanus Kanunlarına göre;

- Kişiler evli olduklarını önceden yapılmış bir sözleşmeyle ya da din görevlisi ve tanıklar huzurunda evlenme iradelerini beyan ederek ispat eder.

- Bir kimse diğerinin bedenine zarar verirse veya bir şey çalarsa zarar gören şahıs, zararın telafi edilmesini isteyebilir ve bu tazminat para ile ödenir. Örneğin el veya sopa ile kemik kırılmışsa ve zarar veren kişi hür ise 300, köle ise 150 Roma parası ödenir.

Buna göre, Justinanus Kanunları ile ilgili;

I. Evlilik dinî bir geleneğe dayandırılmıştır.

II. Hapis cezası uygulaması görülmüştür.

III. Somut örneklerle kanun maddeleri anlatılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

Soru 3: 25695

Sulama tarımının yapıldığı Mezopotamya’da ortaya çıkan ürün fazlası yani artı ürünler tapınaklarda toplanmıştır. Ürünlerin kaydını tutan din adamları ise dağıtımı kontrol etmeye başlamışlardır. Böylece tapınak rahipleri toplumda üst tabakayı oluşturmuşlardır.

Mezopotamya’da “artı ürün” üretiminin;

I. Ürünlerin depolanmasının zorunlu hâle gelmesine,

II. Toplumda tabakalaşmanın yaşanmasına,

III. Kast sisteminin ortaya çıkmasına

durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?

Soru 4: 25702

Eski Türk-İslam devletlerinde genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkânların bir sokak üzerinde sıralanması ile meydana gelen ticari mekan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 25714

İnsan eliyle yapılmış bir yol olmayıp doğanın ve iklimin hazırladığı vadi ve vahalardan oluşmaktadır.

İlk ve Orta Çağlarda Çin ve Orta Doğu ile Batı ülkeleri arasındaki transit kara ticaretinde kullanılan en işlek ticaret yoludur.

Verilen özellikler aşağıdaki ticaret yollarından hangisine aittir?

Soru 6: 25763

Hindistan’da babadan oğula geçen bir mesleki yapı ile halkı sosyal sınıflara ayırıp, eşitliği ve millet olma bilincini engelleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 25866

Hindistan’daki kast sistemine göre;

- Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez.

- Brahmanların kastı bütün kastlar tarafından üstün kast olarak kabul edilir.

- Kast kurallarına uymayanlara verilen en ağır ceza kasttan çıkarılmadır. Bu da toplumdan dışlanma anlamına gelir.

- Her üye doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür. Meslekler babadan oğula geçer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 8: 25872

Orta Çağ Avrupası'na damgasını vuran feodalite ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?