Sorunun cevabı için çözüm düğmesine tıklayınız.

Osmanlı Devlet yönetimde yer alan Divân-ı Hümâyun’a benzer kurullara diğer devletlerden örnekler veriniz.