Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Verilen kelime ve tanımları eşleştiriniz.