Aşağıda verilen cümlelerin doğruluğunu değerlendiriniz.

ABD Başkanı ve İngiltere Başbakanı ile İsmet İnönü Adana’da görüştü.

1 Eylül 1939’da Almanya’nın Fransa’yı işgal etmesiyle II. Dünya Savaşı başladı.  

6 Haziran 1944’te ABD ve İngiliz kuvvetleri Almanya’nın Normandiya sahiline çıkarma yaptı.     

SSCB’nin Boğazlar’da askerî bir üs kurmak istemesi, Türkiye’nin ABD ve İngiltere’ye yaklaşmasına sebep oldu.     

Yalta Konferansı sonunda Birleş­miş Milletler Teşkilatı kuruldu.  

II. Dünya Savaşı’nda Türkiye savaş dışı kalmasına rağmen ekonomik ve sosyal açıdan etkilendi.

Yalta Konferansı kararlarına uyan Türkiye, 23 Şubat 1945’te İtalya’ya savaş ilan etti.   

7 Mayıs 1945’te Alman delege­leri başkent Berlin’de, Almanya’nın kayıtsız şartsız teslim oluşunun belgesini imzaladı. 

İtalyanlar, Mussolini ile Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurmak he­vesine kapıldılar.    

1937’de Almanya, Japonya ve İtalya arasında Berlin-Roma-Tokyo Mihveri kuruldu.

kontrol et!