Fatih Sultan Mehmet 1453’te İstanbul’un fethi ile Bizans İmparatorluğu'na son vermiş fakat Ortodoks Kilisesi’ne yönelik hoşgörü politikası izleyerek varlığını sürdürmesine izin vermiştir.

Fatih Sultan Mehmet’in bu uygulamayla;

I. Hristiyan birliğini bölmek,

II. Gayrimüslimlerin benliklerini korumalarını sağlamak,

III. Balkan fetihlerinde kolaylık sağlamak

gibi eylemlerden hangilerini amaçladığı savunulabilir?

 

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettikten sonra Fener Rum Patrikhanesi'ne son vermemiş ve II. Gennadios’u patrik ilân etmiştir.

Fatih’in Osmanlı Devleti’nde patrikhanenin devam etmesini istemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 

Yavuz Sultan Selim, şehzadeliği döneminde Trabzon’da iyi bir idarecilik tecrübesi kazandı. Osmanlı Devleti için büyük bir tehdit olan Şah İsmail’in faaliyetlerini yakından takip etti. Bu doğrultuda sınır hatlarındaki kalelerin tamir edilip sahillerin emniyeti için gemi yapımının gerekliliğini babası II. Bayezid’e rapor etti.

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

Köklü ailelerin iktidarı paylaşma dönemine son veren Fatih Sultan Mehmet, vezîriâzamlık ve yeniçeri ağalığı gibi kurumlara, kendine bağlı kişileri getirmiştir.

Bu uygulamalarla Fatih Sultan Mehmet aşağıdakilerden hangisine ulaşmak istemiştir?

 

kontrol et!