Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin dinî sebeplerindendir? 

 

Fatih Sultan Mehmet'in Bizans'ın yeniden kurulmasını önlemek için topraklarına kattığı yer aşağıdakilerden hangisidir? 
 

I. İstanbul'un güçlü surlarına karşı Şahi toplarının döktürülmesi,

II. Grejuva ateşi etkisinden korunmak için Mora'ya donanma gönderilmesi,

III. Karadeniz'den gelebilecek yardımı kesmek için  Rumeli Hisarı' nın yaptırılması,

IV. Balkanlardan gelebilecek yardımı engellemek için Karamanoğulları ile anlaşma yapılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri İstanbul'un fethi sırasında Bizans'ın aldığı tedbirlere karşı Osmanlı Devleti'nin yaptığı hazırlıklar arasında gösterilebilir?

 

"İstanbul'un Fethi ile Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır." diyen bir tarihçi bu görüşünü desteklemek için;

I. Bizans İmparatorluğu sona erdi.

II. Büyük topların surları yıkabileceğinin anlaşılması ile Avrupa'daki feodalite rejiminin yıkılmasına ortam hazırlandı.

III. Osmanlı Devleti'nin Türk ve İslam dünyasındaki itibarı arttı.

IV. İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu.

maddelerinden hangilerini örnek olarak gösterebilir?

 

- Emevilerin 669 yılındaki İstanbul kuşatması sırasında şehit düşen Ebu Eyyüp El Ensari'nin mezarının bulunduğu yere fetihten sonra cami ve türbe inşa edilmiştir.

- Osmanlı padişahlarının tahta çıkma törenleri, Eyüp Sultan Türbesi'nde dualar eşliğinde yapılmıştır.

Bu bilgiye dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

Fatih devrinde Midilli Adası'nın alınması ile başlayan Osmanlı-Venedik Savaşları 16 yıl boyunca sürmüştür. Bu savaşlar sırasında birçok Venedik adasının Osmanlıların eline geçmesine rağmen Venedikliler ile yine de antlaşma yapılması yoluna gidilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmenin temel sebebi olduğu söylenebilir?

 

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin sonuçlarından biri değildir

 

I.  Fatih döneminde fethedilmiştir.

-II. Kendi istekleri ile Müslüman olmuşlardır.

III.  Venedik denizden ve karadan tehdit edilir hale gelmiştir.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Bosna'nın fethi ile ilgilidir?

 

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethedip ticaret yolları üzerindeki denetimini artırınca Avrupalılar aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
 

I. Bizans'ın Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması,

II. Bizans'ın Haçlıları Türklere karşı kışkırtması,

III. Boğazların tam olarak kontrol altına alınmasıyla Karadeniz ticaretinin ele geçirilmek istenmesi,

IV. Balkanlarda ve Anadolu'da yapılan savaşlarda askerlerin karşıya geçirilmesinde yaşanan zorlukların ortadan kaldırmak istenmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmek istenmesinin siyasi nedenleri arasında gösterilemez?

 

kontrol et!