Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde hem İran seferlerinde hem de Mısır’daki Memlûkler üzerine yapılan seferlerde Osmanlı Devleti kazanan taraf oldu. Osmanlı Devleti’nin bu sonuçları almasında ordusunun ateşli silah ve top teknolojisindeki üstünlüğü belirleyici oldu.

Buna göre, Osmanlı Devleti’nin askerî gücü için;

I. Geniş bir coğrafyada fetih politikası takip edebilecek güçte olduğu,

II. Mücadele ettiği devletlere göre teknik üstünlüğe sahip olduğu,

III. Çok uluslu bir teşkilatlanmaya sahip olduğu

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

 

Köklü ailelerin iktidarı paylaşma dönemine son veren Fatih Sultan Mehmet, vezîriâzamlık ve yeniçeri ağalığı gibi kurumlara, kendine bağlı kişileri getirmiştir.

Bu uygulamalarla Fatih Sultan Mehmet aşağıdakilerden hangisine ulaşmak istemiştir?

 

Osmanlı Devleti'nin XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa'ya karşı;

I. Ortodoks ve Protestanlığın himaye edilmesi,

II. İş birliği yaptığı devletleri desteklenmesi,

III. Deniz hakimiyeti politikalarına yönelmesi

politikalarından hangilerini uyguladığı söylenebilir?

 

kontrol et!