Fatih Sultan Mehmet döneminde tımar sisteminin dışında kalan bölgelerde kanunların saptadığı vergileri toplama ve devlet hazinesine aktarma görevinin açık artırma yoluyla yapılmasıydı. (...) Bu sistemde vergi kaynağındaki araziye (...), vergi toplayan kişilere de (...) denirdi.

I. Mültezim

II. İltizam

III. Mukataa

Yukarıdaki boşluklara uygun gelen terimlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti devlete ait olan topraklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin sağladığı faydalar arasında gösterilemez?

 

Aşağıdakilerden hangisi gelirleri maaş ve hizmet karşılığı devlet görevlilerine verilen mirî arazinin bölümlerinden biridir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman çiftçilerden alınan ürün vergisidir?

 

Halil İnalcık Osmanlı Devleti’nin ticareti ile ilgili “Bursa, 15. ve 16. yüzyıllarda Orta Doğu’nun en önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olarak yükselmişti. Doğudan; Orta Asya, İran, Arabistan ve Hindistan’dan gelen mallar Balkanlar’a ve kuzey ülkelerine oradan dağılmakta idi. Bursa, aynı zamanda iç ve dış pazar için ağır ve hafif ipekli kumaşlar (kemha, kadife, tafta ve atlas) ihraç eden önemli bir ipekli endüstri merkezi idi. 1502 tarihine doğru Bursa’da binden fazla ipekli tezgâhı çalışmaktaydı.” tespitinde bulunmuştur.

Bursa’nın 15. ve 16. yüzyıllarda Orta Doğu’nun en önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olarak yükselmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 

Osmanlı Devleti’nde toprak sistemiyle ilgili birçok bilgiyi içeren tapu-tahrir defterleri, tarım ekonomisini devam ettirmek için önemli bir kayıt örneğiydi. Tapu-tahrir defterlerine ziraat çeşidi, toprağın verimliliği, alınan vergiler ve bölge nüfusu gibi birçok bilgi not edilirdi.

Buna göre;

I. Ticari gelirleri artırmak,

II. Üretimde sürekliliği sağlamak,

III. Zirai üretimi kontrol altında tutmak

gibi gelişmelerden  hangileri Osmanlı Devleti’nde tapu-tahrir defterlerinin tutmasındaki amaçlar arasında gösterilebilir?

 

Osmanlı Devleti, ziraatta en yüksek düzeyde üretimi gerçekleştireceğini düşündüğü çifthane sistemini benimsemişti. Bu sistemin sürekli­liğini sağlamak için zirai toprakların mülkiyeti fertlere bırakılmaz devletin elinde bulunurdu. Bu sayede toprakların miras yolu ile parçalanması engellenerek toprağın kullanım hakkının babadan oğula geçmesi sağlanırdı.

Buna göre, Osmanlı devleti aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olabilir?

 

Aşağıdaki teşkilatlanmalardan hangilerinin birbirine benzediği söylenemez?

 

kontrol et!