Orta Çağ Avrupa'sında kilise, siyasi ve sosyal hayatın tamamına hakim durumdaydı. Kilise, bu hakimiyetini çeşitli yöntemler kullanarak sürdürüyordu. 

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa'sında, kilisenin toplum üzerinde hakimiyetini sürdürmek için kullandığı yöntemlerden biri değildir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa'sında görülen sosyal sınıflardandır?

 

Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdakilerden hangisini resmî mezhep olarak kabul etmiştir?

 

Orta Çağ Avrupa'sında Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
 

İslamiyet'ten önceki dönemlerde de kutsal olarak kabul edilen Mekke, Medine ve Taif şehirlerinin bulunduğu bölgeye ne ad verilirdi?
 

I. Dinî merkez olması,

II. Ukaz panayırlarının düzenlenmesi,

III. Ticaret yolları üzerinde bulunması,

IV. Cidde limanına yakın olması,

V. Yahudilerin sayısının çok olması

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesinde Hicaz bölgesinin gelişmesinin nedenleri arasında gösterilebilir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslâm devletindeki hizmetlerinden biri değildir? 

 

Aşağıda verilen özelliklerden hangisinin Mekke'nin önemli bir merkez haline gelmesinde etkisi yoktur?

 

Durum 1. Cahiliye Devri’nde, Mekke'de günümüzdeki fuarlara benzeyen büyük panayırlar kurulurdu. Bu panayırlar ekonomik hayatta olduğu kadar sosyal hayatta da önemli yer tutar ve bu panayıra bütün kabileler katılırdı.

Durum 2. Olimpiyatlar ise, Yunan Uygarlığı’nda tanrılar adına düzenlenir ve bütün şehir halkı katılırdı.

Bu iki durumun ortak sonucu;

I. Kültürel birliğin sağlanması,

II. Askeri birliğin sağlanması,

III. Merkezi otoritenin sağlanması

olarak amaçlanan aşağıdaki seçeneklerin hangisidir?

 

I. Kadınlar yönetimde söz sahibidirler.

II. Bir erkek çok sayıda kadınla evlenebilir ve eşlerini kolayca boşayabilirdi.

III. Kadınlar çocuğu olduktan sonra aileye kabul edilirdi.

IV. Kadınlar, mirastan pay alamazlardı.

V. Kadınların toplum içerisinde değeri yoktu.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi Cahiliye Dönemi’nde görülen durumlardan biri değildir?

 

kontrol et!