Kutadgu Bilig adlı eserinde Yusuf Has Hacip: “Memleket tutmak için çok asker lazımdır, askeri beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerektir, halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse dördü de kalır, dördü birden ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar.” demiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi devlet teşkilatının özellikleri arasında gösterilemez?

 

Karahanlılarda İslamiyet’in kabulüyle, konar-göçer yaşam tarzı, yerini yerleşik toplum düzenine; sözlü kültür ise yazılı kültüre bırakmaya başlamıştır. Karahanlılar ve Gazneliler başta olmak üzere Müslüman Türk devletlerinde mimariden sanata, eğitimden bilime ve siyasete kadar bütün kurumlar İslâmiyet’le birlikte büyük bir değişim yaşamıştır. Harezm, Buhara, Taşkent ve Semerkant gibi merkezler; eğitim, bilim ve sanat merkezleri hâline gelmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

İlk Türk devletlerinde ve Türk-İslam devletlerinde kadınlar, sosyal hayatta ve devlet yönetiminde görev alıyorlardı. Karahanlılar İslam dinini kabul ettikten sonra, bu devleti kuran ailenin kızları "Terken" unvanını kullandılar. Bunların kendi ordusu ve divanları bulunmaktaydı. Türkiye Selçuklularında, Bacıyân-ı Rûm (Anadolu Kadınlar Birliği) adı verilen teşkilat ise kadınların üretimde ve sosyal yaşamdaki etkisini göstermektedir.

Verilenlere göre Türklerde kadınlar ile ilgili;

I. Devlet yönetiminde görev almışlardır.

II. Kadınlar bir çok alanda etkilidirler.

III. Teşkilatlı bir yapı oluşturmuşlardır.

IV. Türklerde kadınlar Terken unvanını kullanmışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

kontrol et!