İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar ............ denilen kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu, süslemeli özel giysiler giyerdi. Resmî belgelerde tevki ya da tuğra denilen mühür kullanan hükümdarların değerli taşlardan yapılmış taht ve taçları vardı. Saray önünde beş namaz vaktinde, savaşlarda ve törenlerde ............ denilen müzik çalınırdı.

Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

Bizans ordusunda;

I. Merkez kuvvetleri

II. Eyalet askerleri

III. Ücretli askerler

IV. Yardımcı kuvvetler

birliklerinden hangileri yer almaktadır?

 

kontrol et!