Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da Sanayi İnkılabına zemin hazırlayan etkenlerden değildir?
 
 

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın sonuçlarından biri değildir?

 

Sanayi İnkılabı ile birlikte Avrupa'da fabrika sayısının artması ve buna bağlı olarak seri üretime geçilmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

 

Sanayi inkılabının ilk önce İngiltere'de gerçekleşmesi;

I. Fransa ile siyasi rekabet halinde olması,

II. Geniş bir sömürge ağına sahip olması,

III. Sermaye birikiminin diğer ülkelere göre daha fazla olması

sebeplerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?

 

I. Yüzyıl savaşlarının başlaması,

II. Küçük atölyelerin kapanması,

III. Seri ve ucuz üretimin artması

Yukarıdakilerden hangileri Sanayi İnkılabı'nın sonuçları arasında yer alır?

 

Sanayi İnkılabı'na paralel olarak;

I. Hammadde ihtiyacı artmıştır.

II. Sömürgeleşme yarışı başlamıştır.

III. Osmanlı Devleti'nin ticaret kazancı artmıştır.

değişikliklerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'ne olumsuz etkilerinden biri değildir?

 

Sanayi İnkılabı’yla birlikte insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçilmiştir. Buna bağlı olarak üretimde artış yaşanmıştır. İhtiyaç fazlası üretim dünyanın farklı bölgelerinde yeni pazar ve ham madde arayışlarını da beraberinde getirmiştir.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

 

Tarımsal üretim, atla sürülen sabanlardan buharla sürülen dövenlere ve son olarak da petrolle çalışan traktörlere varana kadar makinelerin aşamalı olarak tarıma girmesinden yararlandı. Kritik gelişmeler ağır işlerde kol gücünü ortadan kaldıran makinelerde ve motorlu aletlerdeydi. Sanayi Devrimi iktisadi alanda para ekonomisinin gelişimi, kendi kendine yeten köylü ve çiftçiyi, her birinin yeni talepleri ve amaçları olan işçilere ve tüketicilere çevirdi. Bilim ve teknolojideki değişim ve gelişim yoğunluğu icatları mucitlerden alıp desteklenen sistematik AR-GE alanına taşıdı. Ticaretin gelişmesi ağırlık, ölçü ve para standardizasyonunu teşvik etti.

Metne göre Sanayi Devrimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

Sanayi İnkılâbı sonrasında Avrupa’da büyük fabrikalar kurulmuş, makineli üretime geçilmiştir. İhtiyaç fazlası üretimin artması, hammadde ihtiyacını ve pazar gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sanayi inkılâbının etkisiyle meydana geldiği söylenemez?

 

kontrol et!