19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin borçlu olduğu ülkeler ve bu ülkelere olan borçların oranı grafikte gösterilmiştir.

Grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

Osmanlı Devleti'nin 1878-1913 yılları arasındaki ithalat ve ihracat verileri ile ilgili olarak verilen bu grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

Avrupalı devletler; Coğrafi Keşifler, Sanayi Devrimi gibi gelişmelerle uluslararası alanda rekabet ederek dünya güç dengesine yön vermeye çalışmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı devletler arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne olan etkilerinden değildir?

 

kontrol et!