Aşağıdakilerden hangisini Mustafa Kemal Atatürk ''benim en büyük eserim'' diye nitelendirmiştir?

 

Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı  geçici olarak aşağıdakilerden hangisine nakledilmiştir?

 

Atatürk'ün ölümüne sebep olan hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Türkiye, II. Dünya Savaşı öncesinde batı sınırlarını güvence altına almak amacıyla, aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanmasını sağlamıştır?

 

Atatürk döneminin son başbakanı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 

Suriye'nin Sadabat Paktı'na üye olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

Misak-ı Millî'ye dâhil olup Atatürk'ün vefatından hemen sonra anavatana katılan son toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde Boğazlar ile ilgili alınmış bir karar bulunmamaktadır?

 

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. Yıldönümünü dünyada "Atatürk Yılı" olarak ilan eden uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 

Mustafa Kemal Atatürk'ü 1934 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren yabancı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

kontrol et!