Musul, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile İngiliz yönetimindeki Irak'a bırakılmıştır?

 

Atatürk'ün hastalığının ağırlaştığı döneme denk gelmesine rağmen çözümü için büyük gayret sarf ettiği dış sorun aşağıdakilerden hangisidir? 

 

Atatürk dönemi Türk dış politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 

I. Mustafa Kemal Atatürk 1881'de doğmuş, 1938'de vefat etmiştir.

II. Mustafa Kemal Atatürk Selânik'te doğmuş, İstanbul'da vefat etmiştir.

III. Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te doğmuş, Ankara'da vefat etmiştir.

IV. Mustafa Kemal Atatürk 1881'de doğmuş, 1923'te Türk orduları başkumandanı olmuştur.

V. Mustafa Kemal Atatürk 1881'de doğmuş, Türkiye Cumhuriyeti'ni 1923'te kurmuştur.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

 

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün hayatı boyunca geçirdiği rahatsızlıklardan biri değildir?

 

Mustafa Kemal Atatürk döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Türkiye doğu sınırlarını güvence altına almıştır? 

 

Türkiye'nin dış politikasında yaşanan;

I. Bozkurt - Lotus Olayı'nın yaşanması,

II. Boğazların denetiminin ele geçirilmesi,

III. Kore Savaşı'na asker gönderilmesi

gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde olmamıştır?

 

Atatürk döneminde Türkiye'nin, İslam Dünyası ile olan ilişkilerini aşağıdaki gelişmelerden hangisi olumlu etkilemiştir?

 

1930'lu yıllarda dünyada yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye, Boğazların Lozan Antlaşması'ndaki statüsünde değişiklik yapmak için girişimde bulunmuştur.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin bu girişimi karşısında olumsuz tavır takınmıştır?

 

20  Ekim 1921'de Fransa'yla Türkiye arasında imzalanan Ankara Antlaşması'nda Hatay ile ilgili;

I. Türk milli kültürünün korunması,

II. Türk parasının resmi para olarak kullanılması,

III. Özel bir yönetim oluşturulması

şartlarından hangileri Hatay'ın Türkiye'ye katılımını kolaylaştırmıştır?

 

kontrol et!