I. Dünya Savaşı sonrası silahlanmanın hızla devam etmesi ve yeni bir dünya savaşının çıkabileceği ihtimaline karşı doğu sınırını güvence altına almak isteyen Türkiye, Sadabad Paktı'nda yer almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı'nda Suriye'nin yer almamış olmasının nedeni olarak gösterilebilir?

 

Atatürk'ün "Biz her şeyden önce başka devletlerin egemenliğine saygı duyar, başka devletlerin de bizim egemenliğimize saygı duymasını bekleriz."

sözü aşağıdakilerden hangisinde Türk devletinin uluslararası alanda önceliğini ifade etmektedir?

 

Atatürk döneminde izlenen dış politika ve imzalanan antlaşmalarda;

I. Tam bağımsızlık,

II. Ulusal egemenlik,

III. Karşılıklılık,

IV. Uluslararası hukuka uygunluk

maddelerinden hangileri dış politikanın temel ilkeleri arasında yer alır?

 

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk önderliğinde kurulan Balkan Antantı'na üye ülkelerden biri değildir?

 

Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünün Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile olmuştur? 

 

Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonraki süreçte Türkiye'nin aleyhine çözülen tek sorun aşağıdakilerden hangisidir? 

 

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden biri değildir?

 

Atatürk döneminde nüfus mübadelesi (değişimi) Türkiye ile aşağıdaki hangi ülke arasında yapılmıştır? 

 

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi ile Ankara'da inşa edilen Anıtkabir'e naaşının nakledildiği tarih aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk önderliğinde kurulan Balkan Antantı'na üye ülkelerden biridir?

 

kontrol et!