Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da ekonomik hayatta meydana gelen gelişmelerden sayılamaz?

 

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı ve sonrası totaliter (baskıcı) rejimlerin görüldüğü ülkelerden biri değildir?

 

I. Dünya Savaşı sonrası dünya barışını sağlamak amacıyla oluşturulan ilk uluslararası örgütlenmenin adı ve merkezi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

İki savaş arası dönemde;

I. Briand-Kellog Paktı’nın imzalanması,

II. Locarno Antlaşması’nın imzalanması,

III. Milletler Cemiyeti’nin kurulması

gelişmelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

1930 yılında Konyalı Aşık Mehmed’in yazmış olduğu şiirden bazı dörtlükler verilmiştir.

Yaşasın Fethi Bey kurdu bir Fırka
İyi namı gitti şark ile garba
Ne altta sergi var ne dalda hırka
Perişan halimi bilsin Fethi Bey

Tevazu kalmadı, düzen bozuldu
İcar nisbetinde evler yazıldı
Fakir fikaranın bağrı ezildi
Pek yaman haldeyim bilsin Fethi Bey

Rençber idi insanların yararı
Dört seneden beri etti zararı
Her tahsildarda var haciz kararı
Canımız yanıyor bilsin Fethi Bey

Aşık Mehmed’in bu şiiri yazmasında aşağıdaki olaylardan hangisinin etkisi vardır?

 

Truman Doktrini;

I. Türkiye,                 

II. Yugoslavya,                 

III. Yunanistan

gibi devletlerden hangilerine yardım etmeyi amaçlamıştır?

 

kontrol et!