Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 5 daimî üyesinin veto hakkına sahip olduğu organ aşağıdakilerden hangisidir? 

 

II. Dünya Savaşı sonrası;

I. Japonya,

II. İtalya,

III. Almanya,

IV. Kore

topraklarının hangilerinde farklı rejimlerle yönetilen iki ayrı devlet kurulmuştur?

 

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biridir?

 

II. Dünya Savaşı'nda ABD'nin liderliğinde Fransa'daki Alman işgalini sonlandırmak için düzenlenen ve tarihin en büyük deniz çıkarmalarından biri olarak kabul edilen harekat aşağıdakilerden hangisidir?

 

II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

II. Dünya Savaşı sonunda dünya barışının esaslarını saptamak amacıyla 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın Habeşistan'ı işgalini kolaylaştıran etkenlerden biridir?

 

II. Dünya Savaşı devam ederken ABD ve İngiltere'nin birlikte yayımladığı Atlantik Bildirisi'nde;

I. Savaştan sonra toprak talep edilmeyecek,

II. Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulacak,

III. Sömürgecilik faaliyetleri sona erecek,

IV. Uluslar kendi geleceğini kendi belirleyecek

kararlarından hangileri alınmıştır?

 

II. Dünya Savaşı devam ederken İngiltere ve ABD, Türkiye'nin savaşa dahil olması için birçok girişimde bulunmuştur.

Buna göre;

I. Kahire Konferansı,

II. Yalta Konferansı,

III. Adana Görüşmesi,

IV. Postdam Konferansı

görüşmelerinden hangilerinde Türkiye'nin savaşa girmesi ile ilgili konular gündeme gelmiştir?

 

İsrail Devleti'nin kuruluşu ile ilgili;

I. Siyonist beklenti,

II. Litvinov Protokolü,

III. Balfour Deklarasyonu,

IV. Eisenhower Doktrini,

V. İngiltere

unsurlarından hangileri arasında bağlantı kurulabilir?  

 

kontrol et!