1938’de Hit­ler, 3,5 milyon Alman’ın yaşadığı Çekoslovakya’nın Südet Bölgesi’ni işgal etme kararı alınca İngiltere’nin önerisiyle Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere arasında Münih Konferansı yapıldı. Bu Konferans’ta Südet, Almanya’ya verildi. SSCB garantisi altında olan Çekoslovakya ile ilgili Münih Konferansı’na çağrılmadığı için Batılı devletlerden uzaklaşarak Almanya’ya yakınlaştı.  

Metne göre II. Dünya Savaşı öncesi uluslararası alanla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

Hitler, iktidara geldikten hemen sonra 3 Şubat 1933'te, Alman Silahlı Kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı ilk görüşmede şunları söyledi:

İçte: Amaca aykırı düşen herhangi bir düşünce tarzının faaliyetine göz yumulmamalı, gençliğe ve millette, bizi yalnız ve ancak savaşın kurtarabileceği fikri yerleştirilmeli.

Dışta: Versailles Antlaşması'na karşı savaşılmalı, Alman Silahlı Kuvvetleri kurulmalı ve genel askerlik yükümlülüğü yeniden konulmalıdır.

Buna göre, II. Dünya Savaşı öncesi Almanya’nın iç ve dış politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan;

- Pearl Harbor Baskını,

- Stalingrad Kuşatması,

- Normandiya Çıkarması,

- Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılması

gelişmelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

İngiltere 1943 başlarında Türkiye’yi kendi yanında savaşa dahil etme konusunda ısrarcı oldu. Bu ısrarda İngiltere’nin Almanya’yı etkisiz hâle getirmek için Avrupa içlerine girmek zorunda olması ve stratejik öneme sahip Balkanlarda oluşabilecek boşluğun SSCB tarafından doldurulması endişesi etkili oldu. İngiltere, Türkiye’nin bölgede açacağı cephenin bu durumu ortadan kaldıracağını düşünmekteydi.

İngiltere’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 

II. Dünya Savaşı sonunda Avrupa merkezli dünya sistemi yerine ABD ve SSCB’nin başını çektiği iki kutuplu bir dünya düzenine gidildi.

Uluslararası sistemdeki bu değişikliğe II. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisinin etki ettiği söylenemez?

 

II. Dünya Savaşı sonucunda uluslararası alanda dışlanma süreci sona eren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 

II. Dünya Savaşı Almanya’nın aşağıdaki hangi ülkeyi işgaliyle başlamıştır?

 

II. Dünya Savaşı’nda 1941 ortalarına kadar Mihver Grubu içinde savaşan daha sonra karşı gruba geçen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 

ABD, II. Dünya Savaşı’na aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda katılmıştır?

 

14 Ağustos 1941’de yayınlanan Atlantik Bildirisi I. Dünya Savaşı’yla ilgili aşağıdaki belgelerden hangisiyle benzerlik gösterir?

 

kontrol et!