II. Dünya Savaşı sonrası dünyada görülen değişim Türkiye'yi de etkiledi. Değişen şartlar doğrultusunda Türkiye iç ve dış politikasını yeniden düzenledi. 1945-1950 yılları arası Türkiye'nin değişime ayak uydurmaya ve savaşın ülkedeki etkilerini azaltmaya çalıştığı bir dönem oldu.

1945-1950 yılları arası Türkiye’de;

I. siyasi,

II. ekonomik,

III. diplomatik

alanlarından hangilerinde değişikliğe gidildiği söylenebilir?

 

Türkiye'de yirmi yedi yıl kesintisiz devam eden CHP iktidarından sonra 1950'de iktidara gelen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

 

kontrol et!