Uluslararası;

I. AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı),

II. NATO (Kuzey Atlantik Savunma Paktı),

III. BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu),

IV. ISAF (Uluslararası Güvenlik Destek Gücü)

kuruluşlarından hangilerine Türkiye'nin üyeliği bulunmaktadır? 

 

ABD'nin, II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya liderliğini üstlenmek için özellikle Avrupa ülkelerine yaptığı geniş kapsamlı ekonomik yardım programı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Bölgesel savunma ve güvenlik amaçlı kurulan Bağdat Paktı'nın adı aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle CENTO olarak değiştirilmiştir? 

 

Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku’na ait askerî nitelikli bir kuruluştur?

 

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya üye olmasında etkili olmuştur?

 

I. Türkiye,

II. Yunanistan,

III. İngiltere

Yukarıdaki devletlerden hangilerinin NATO'ya kuruluşundan daha sonra dahil olduğu söylenebilir?

 

Kore Savaşı sonrası 38. enlemin  sınır kabul edildiği, Kore'yi ikiye ayıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aşağıdakilerden hangisi Sovyet yayılmacılığına karşı tepki niteliğinde değildir?

 

I. Çin                   

II. Yugoslavya 

III. Belçika                                                        

IV. Danimarka      

V. Kuzey Kore

Yukarıda verilen devletlerden hangilerinin Soğuk Savaş Dönemi'nde Doğu Bloku içinde yer aldığı söylenebilir?

 

Soğuk Savaş Dönemi'nde kurulan;

I. Cominform,                     

II. Comecon,                      

III. Varşova Paktı

örgütlerinden hangileri komünist yönetimler tarafından oluşturulmuştur?

 

kontrol et!