"Cep Herkülü" olarak bilinen ve bütün otoritelerce tüm zamanların en iyi haltercisi kabul edilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

 

Türk İslam Kültürü'ne sahip Türkiye Cumhuriyeti için aşağıdaki kuruluşların hangisi kültürümüze uygun alanlarda faaliyet göstermektedir? 

 

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet tarihimizin en büyük tarım, istihdam ve enerji alanındaki projesidir? 

 

Türkiye'de 1990'lı yıllardan itibaren ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 

Tanım: Terör örgütleri bir ülkede siyasi, ekonomik, toplumsal alanlardaki aksaklıklardan faydalanarak taban edinmeye ve eylemlerde bulunmaya çalışır.

Durum: Ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütlerinden;

FETÖ, “himmet ve hizmet” kavramlarını kullanarak vatandaşlarımızın dinî ve millî duygularını istismar ederek güçlenmeye çalışmaktadır.

DEAŞ, “cihad” kavramını kullanmanın yanında, kültürel yabancılaşma, gelir dağılımındaki eşitsizlik vb. konulardan yararlanarak gençler arasında taban bulmaya çalışmaktadır.

PKK,  taban bulabilmek için bölgenin ekonomik açıdan geri kalmış olmasını kullanmakta özellikle gençleri ırki milliyetçilik duygularıyla kendine bağlamaya çalışmaktadır.

Yukarıdaki verilenlere göre ülkemizde terörün önlenmesi için alınması gereken en önemli tedbir ne olmalıdır?

 

Ekonomik kriz; bir ülke ekonomisinin seyrini tamamen değiştirecek etkiye sahip ve aniden ortaya çıkan krizdir. Ekonomik krize siyasal istikrarsızlık, finansal sektörlerde arz fazlalığı ya da talep daralması, deprem, yangın, sel baskını, teknolojik alanlardaki hızlı değişim, askeri darbeler ve dünyada yaşanan hızlı ekonomik değişimler neden olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan 1994 ve 2001 ekonomik krizlerin ortaya çıkışında etkili olan ortak nedendir?

 

Ekonomik krizler ülkelerin siyasî, toplumsal ve ekonomik hayatları üzerinde derin etkiye sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlerin sonuçları arasında gösterilemez?

 

Aziz Sancar : "Anne-babamızla Arapça konuşurduk ama çocuklar kendi aramızda Türkçe konuşarak büyüdük. Bana Arap demenizi istemiyorum. Diyelim biri İstanbullu mutlaka Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan bir şey vardır kökeninde. Doğu'daki insanın da Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Ermeni'si, Yezidisi var. Kalkıp bunları konu yaparsak ne konuştuğumuzu unuturuz. İngiltere'de kaç etnik grup var. Adama soruyorsunuz, İngiliz'im" diyor. Burada da "Amerikalıyım" diyor. İstersen kökenini söylersin ama Amerikalı dedin mi, bitti. Ben "Mardinliyim, Türk'üm" diyorum. Sen Kürt müsün, Arap mısın, Yezidi misin diye sorarsan yazık olur kardeşim!"

Oktay Sinanoğlu : "Dünyada neler olduğunu anlarsak Türkiye'de neler olduğunu veya olacağını daha iyi anlarız. En tehlikeli sömürgecilik ve köleleşme, zihinlerin ve gönüllerin sömürgeleşmesi ve köleleşmesidir. Birinci vazifemiz gönlümüzü ve zihnimizi kölelikten kurtarmaktır. Bunun için kendi dilimiz Türkçe ile eğitim şarttır. Türkiye'nin savunması Türkçenin savunması ile başlar. Bir millet tarihten nasıl silinir?"

Son dönemde dünya çapında etkili olmuş iki Türk bilim insanının sözlerine yer verilen yukarıdaki metinlerden yola çıkarak aşağıdaki hangi ortak yargıya ulaşılabilir?

 

Yukarıdaki tabloda Türkiye’de toplumun 2015 yılına ait medya kullanım oranları görülmektedir.

Tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

Yukarıda Türkiye'nin 1980-2014 dönemine ait yurt içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerini ifade eden Gayri Safi Yurt İçi Hasıla tablosu yer almaktadır.

Tabloya ve dönemin siyasi gelişmelerine göre Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

kontrol et!