"Kopenhag Kriterleri"ni yerine getirmesi gereken ülkeler, aşağıdaki hangi kuruluşa aday ülkelerdir?  

 

Glasnost ve Perestroika oluşumlarını başlatarak yeniden yapılanma ve açıklık ilkesini uygulamaya koyan SSCB devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Aşağıdaki projelerden hangisi ile Azerbaycan petrolü, Türkiye üzerinden dünya pazarına sunulmaktadır?  

 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın çalışma alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

AB süreci ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

Aşağıdakilerden hangisi AB Eğitim ve Gençlik Programlarından biri değildir?

 

- "Bilge Kral" ünvanıyla bilinir.

- Bosna-Hersek'in ilk devlet başkanıdır.

- Bosna Savaşı'nı sona erdiren Dayton Antlaşması'nı imzalamıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Müslüman devlet adamı ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 

Yapılan soykırımın ortaya çıkmaması için, cesetler metallerle birlikte derince gömülmüştür. Belirli bölgelerde biten yabani Artemis çiçeğinden beslenen Mavi Kelebekleri izleyen uzmanlar, 370 adet toplu mezarla karşılaşmıştır.

Bu durum aşağıdaki soykırım bölgelerinden hangisinde görülmüştür?

 

I. NATO üyeliği Yunanistan tarafından veto edilmiştir.

II. AB üyeliği Yunanistan tarafından veto edilmiştir.

III. NATO üyeliği Türkiye tarafından veto edilmiştir.

Yukarıda üyelikleri veto edilen ülkelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

                      I                 II                  III

 

I. Afganistan,

II. Azerbaycan,

III. Kırgızistan,

IV. Kazakistan,

V. Gürcistan

Yukarıda verilenlerden hangileri SSCB'nin dağılmasıyla bağımsız olan Türk devletleri arasında gösterilebilir? 

 

kontrol et!