Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları yanda verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar