Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Aşağıda yer alan beylikler ve özelliklerini eşleştiriniz.