Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Kavram ve tanımları eşleştiriniz.