Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Verilen kelimeleri ilgili oldukları tanımlar ile eşleştiriniz.