Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Aşağıdaki boşluklara uygun kavramları yerleştiriniz.