Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Aşağıdaki boşluklara uygun kavramları verilen tanımları ile eşleştiriniz.