Aşağıdaki boşluklara uygun kavramları yerleştiriniz.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar