Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Verilen kelimeleri uygun olan tanımlarla eşleştiriniz.