Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Aşağıda verilen olayları tarih biliminin araştırma konuları ile eşleştiriniz