Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Aşağıda yer alan kavram ve özellikleri eşleştiriniz