Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Verilen kavram ve tanımları eşleştiriniz.