Page 28 - Coğrafya 12 | 2.Ünite
P. 28

TÜRKİYE’NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ VE KALKINMA PROJELERİ         1. Kalkınma Bakanı olsaydınız yaşadığınız ilin kalkınma düzeyinin yükseltilmesi için nasıl bir proje uy-
          gulardınız?
         2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından toplanan verilerin bölgesel kalkınma projelerine katkıları
          neler olabilir?
         2 1    Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri        Yeryüzünü şekilsel özelliklerinden ötürü bir bütün hâlinde algılamak oldukça güçtür. Bunu gidermek için
        yeryüzü, doğal unsurlara ya da insanın sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliklerine göre türdeş özellikli
        mekânlar belirlenerek sınırlandırılmıştır. Yeryüzünün bu tür yaklaşımlarla bölümlere ayrılması “bölge”
        kavramını doğurmuştur. Bu nedenle genel anlamda bölgeyi, “sahip olduğu unsurlara göre sınırlandırılmış,
        genelde benzer özellikteki yeryüzü parçaları veya mekân birimleri” şeklinde tanımlamak mümkündür.

        Buna göre bölgeler; şekilsel (formal) bölgeler ve işlevsel (fonksiyonel) bölgeler olmak üzere iki başlık
        altında toplanabilir (Şema 2.1).
                             BÖLGE             Şekilsel Bölge                 İşlevsel Bölge


            ❶ Doğal Şekilsel Bölge             ❶ İşlevsel Yönetim Bölgeleri

            ❷ Beşeri Şekilsel Bölge            ❷ İşlevsel Hizmet Bölgeleri

                                    ❸ İşlevsel İstatistik Bölgeleri

                                    ❹ İşlevsel Plan (Proje) Bölgeleri        Şema 2.1: Bölge sınıflandırılması
     74
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33