Menü
Mobil Uygulamalar:

Deneyler

9. Sınıf
Fizik | Sayfa 220

9.5.1.5.- Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

9. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 120

9.5.1.5.- Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

9. Sınıf
Fizik | Sayfa 235

9.5.3.1.- Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder.

9. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 124

9.5.3.1.- Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder

9. Sınıf
Fizik | Sayfa 242

9.5.4.2.- Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder

9. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 127

9.5.4.2.- Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder.

10. Sınıf
Fizik | Sayfa 143

10.3.3.2.- Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 158

10.3.3.2.- Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder

10. Sınıf
Fizik | Sayfa 146

10.3.3.2.- Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 158

10.3.3.2.- Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder

10. Sınıf
Fizik | Sayfa 149

10.3.3.2.- Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 159

10.3.3.2.- Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder

10. Sınıf
Fizik | Sayfa 154

10.3.3.3.- Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 163

10.3.3.3.- Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.

10. Sınıf
Fizik | Sayfa 158

10.3.3.4.- Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder.

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 167

10.3.3.4.- Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder.

10. Sınıf
Fizik | Sayfa 166

10.3.4.1.- Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 172

10.3.4.1.- Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar.

10. Sınıf
Fizik | Sayfa 186

10.4.1.2.- Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 196

10.4.1.2.- Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar

10. Sınıf
Fizik | Sayfa 191

10.4.2.1.- Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 199

10.4.2.1.- Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar.

10. Sınıf
Fizik | Sayfa 209

10.4.5.1.- Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Fizik | Sayfa 228

10.4.5.1.- Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 43

9.1.2.1.- Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 39

9.1.2.1.- Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

9. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 113

9.2.1.3.- Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.

9. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 97

9.2.1.3.- Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar.

9. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 138

9.3.1.2.- Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar.

9. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 123

9.3.1.2.- Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar.

10. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 43

10.1.2.1.- Mayozu açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 39

10.1.2.1.- Mayozu açıklar

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 120

11.1.4.1.- Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 146

11.1.4.1.- Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 140

11.1.5.1.- Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 175

11.1.5.1.- Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 182

11.1.5.1.- Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 208

11.1.7.1.- Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.

12. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 114

12.2.4.1.- Hücresel solunumu açıklar.

12. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 92

12.2.4.1. - Hücresel solunumu açıklar.

12. Sınıf
Biyoloji | Sayfa 113

12.2.4.1.- Hücresel solunumu açıklar.

12. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 92

12.2.4.1. - Hücresel solunumu açıklar.

12. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 95

12.2.4.1. - Hücresel solunumu açıklar.

12. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 118

12.3.1.1.- Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.

12. Sınıf
Fen Lisesi Biyoloji | Sayfa 125

12.3.1.1.- Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.

9. Sınıf
Kimya | Sayfa 113

9.4.3.2.- Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar.

9. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 92

9.4.3.2.- Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar.

10. Sınıf
Kimya | Sayfa 23

10.1.1.1.- Kimyanın temel kanunlarını açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 27

10.1.1.1.- Kimyanın temel kanunlarını açıklar.

10. Sınıf
Kimya | Sayfa 64

10.1.3.1.- Kimyasal tepkimeleri açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 51

10.1.3.1.- Kimyasal tepkimeleri açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 75

10.2.1.1.- Günlük hayatta karşılaştığı karışımları, çözünen ve çözücünün birbiri içinde dağılma özelliklerine göre sınıflandırır.

11. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 186

11.3.2.2.- Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar

10. Sınıf
Kimya | Sayfa 123

10.2.1.1.- Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır.

10. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 103

10.2.1.1.- Günlük hayatta karşılaştığı karışımları, çözünen ve çözücünün birbiri içinde dağılma özelliklerine göre sınıflandırır.

10. Sınıf
Kimya | Sayfa 123

10.2.2.1.- Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 105

10.2.4.1.- Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

10. Sınıf
Kimya | Sayfa 122

10.2.2.1.- Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 106

10.2.4.1.- Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

10. Sınıf
Kimya | Sayfa 122

10.2.2.1.- Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 106

10.2.4.1.- Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

10. Sınıf
Kimya | Sayfa 118

10.2.2.1.- Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

10. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 107

10.2.4.1.- Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

10. Sınıf
Kimya | Sayfa 138

10.3.1.1.- Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.

10. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 126

10.3.1.1.- Asitleri ve bazları günlük deneyimlerle ve bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.

11. Sınıf
Kimya | Sayfa 100

11.2.3.1.- Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 125

11.2.3.1.- Gaz davranışlarını açıklar.

11. Sınıf
Kimya | Sayfa 144

11.3.3.1.- Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 196

11.3.3.1.- Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar.

11. Sınıf
Kimya | Sayfa 154

11.3.5.1.- Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 220

11.3.5.1.- Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 292

11.5.2.1.- Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar.

11. Sınıf
Kimya | Sayfa 251

11.6.2.1.- Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 362

11.6.2.1.- Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.

11. Sınıf
Kimya | Sayfa 260

11.6.2.1.- Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.

11. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 378

11.6.2.1.- Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.

12. Sınıf
Kimya | Sayfa 32

12.1.2.1.- Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar

12. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 32

12.1.2.1.- Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.

12. Sınıf
Kimya | Sayfa 46

12.1.4.1.- Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.

12. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 49

12.1.4.1.- Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.

12. Sınıf
Kimya | Sayfa 70

12.1.5.1.- Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.

12. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 59

12.1.5.1.- Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.

12. Sınıf
Kimya | Sayfa 42

12.1.5.1.- Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.

12. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 62

12.1.5.1.- Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.

12. Sınıf
Kimya | Sayfa 193

12.3.7.1.- Esterlerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.

12. Sınıf
Fen Lisesi Kimya | Sayfa 179

12.3.7.1.- Esterlerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.